Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Laboratorium for digital læsedidaktik

Laboratorium for digital læsedidaktik er et kompetenceudviklingsprojekt om udvikling af et didaktisk laboratorium for digital læsning. Målet med projektet er at give skoler mulighed for at ruste eleverne til deres fremtidige liv som læsere i et digitaliseret samfund. Projektet retter sig mod mellemtrinnet, fordi det er af afgørende betydning, at eleverne her får tilegnet sig gode læsestrategier.

Laboratorium for digital læsedidaktik er støttet af A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation. I projektet deltager Gedved Skole i Horsens Kommune samt fra 2024 tre yderligere skoler, der ønsker at udvikle digital læsedidaktik, og som efterfølgende skal arbejde systematisk med elevernes digitale læsestrategier i alle fag på mellemtrinnet.

 • Om projektet

  Elever læser digitale tekster i alle fag, blandt andet på digitale fagportaler. Imidlertid er de læremidler, der benyttes, meget forskellige, og de integrerede forslag til, hvordan man kan gribe læsningen an, peger i meget forskellige retninger. Samtidig er digitale læremidler anderledes end analoge læremidler. Derfor har lærere brug for at udvikle læsedidaktikken i deres fag. Også lærere, der længe har arbejdet med faglig læsning. Eleverne har brug for nye læsestrategier, der blandt andet hjælper dem til at orientere sig i digital tekst, overskue læseopgaven, vælge forskellige hjælpefunktioner til og fra og forbinde tekstelementer med andre elementer.

  Et læsedidaktiklaboratorium er et mødested, hvor lærere, læsevejledere og konsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning mødes om at udvikle didaktisk design for digital læsning. Designs for digital læsning er konkrete beskrivelser af, hvordan man som lærer underviser i gode digitale læsestrategier, uafhængigt af læremidlet. Problemer identificeres, og løsningsforslag udvikles i samarbejde mellem praksisfelt og forskningsfelt, og i iterative forløb arbejdes der mod varige forandringer i klasserummet, et skridt ad gangen.

 • Metode

  Arbejdet med at udvikle didaktisk design for digital læsning i læsedidaktiklaboratoriet tager udgangspunkt i mødet mellem de konstaterede udfordringer, lærerne har, og videncenterets erfaringer med praksisnær udvikling af literacy-didaktik, som er inspireret af etablerede metoder for udvikling af fagprofessionelles kompetencer. Der bygges blandt andet på viden om udvikling af didaktisk design (Selander & Kress, 2012) og aktionslæring (Plauborg et al., 2007).

  Læsedidaktiklaboratoriet fungerer som et ”living lab” – en måde at arbejde på, der er kendetegnet ved at foregå i autentiske hverdagsomgivelser, i dette tilfælde i første omgang på Gedved Skole som arbejdsplads og efterfølgende på tre andre skoler. Dette nærhedsprincip sikrer relevansen af de udviklede løsninger og understøtter samtidig deltageres ejerskab. Metoden er oprindeligt udviklet af MIT, Massachusetts Institute of Technology (Brok & Schrøder, 2012). 

 • Arbejdspapirer

  Læs om den foreløbige didaktiske model for digital læsning og de tilhørende designs i projekts arbejdspapirer her.

 • Referencer

  Brok, L. S., & Schrøder, V. (2012). Understanding and developing “Technological Literacy” through Living Labs in teacher vocational education. https://technucation.dk/fileadmin/www.technucation.dk/205237_P2__2__01.pdf

  Brok, L. S., Lund, H. R., & Køhler, A. S. (2017). Kortlægning. Læsning på digitale enheder. Nationalt Videncenter for Læsning.

  Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R., & Salmerón, L. (2018). Don’t Throw Away Your Printed Books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Educational Research Review, 25, 23-38.

  Gissel, S. T., & Skovmand, K. (2018). Kategorisering af digitale læremidler. En undersøgelse af didaktiske, digitale læremidlers karakteristika. Læremiddel.dk.

  Plauborg, H., Andersen, J. & Bayer, M. (2007). Læring i og af praksis. Hans Reitzels Forlag.

  Selander, S. & Kress, G. (2012). Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv. Frydenlund.

 • Projektdeltagere

  Projektledelse

  Charlotte Reusch
  Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  E-mail: chre@kp.dk
  Tlf.: 4189 8825

  Projektmedarbejdere

  Dorthe Carlsen, lektor, Ph.D., UCSyd
  E-mail:dcar@ucsyd.dk
  Tlf.: 7266 5221

  Morten Tannert, adjunkt, Ph.D., VIA UC
  E-mail: mtan@via.dk

  Øvrige deltagere:

  Gedved Skole, Horsens Kommune.

  Gilbjergskolen, Gribskov Kommune

  Auning Skole, Norddjurs Kommune

  Sølystskolen, Silkeborg Kommune

Del siden på email

Du deler et link til siden: Laboratorium for digital læsedidaktik