Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Om os

Nationalt Videncenter for Læsning

Centerets vision

Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer.

Centerets mission

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet. Derfor samler, skaber og spreder vi viden om literacy.

Organisering

Centeret blev oprettet den 1. september 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet og drives nu i et samarbejde mellem landets 6 professionshøjskoler. Centeret har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

En del af centerets drift finansieres med årlige tilskud fra professionshøjskolerne. Midler til projekter skaffer videncenteret selv eksternt.

Indsatsområder

Centeret skal samle, skabe og sprede viden om literacydidaktik til dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser, konkret ved i 2019-2021 at udvikle viden med udgangspunkt i tre indsatsområder: Tværprofessionelle samarbejder om literacy, Generelle og specifikke literacykompetencer samt Børn og unge i skriftsprogsvanskeligheder.

Langsigtede strategiske mål

Nationalt Videncenter for Læsnings langsigtede mål er kendetegnede ved, at indsatserne målrettes, så nuværende og kommende pædagoger og lærere praktiserer virkningsfuld literacydidaktik. Målene sigter derfor mod, at:

 • Alle har funktionelle literacykompetencer, når de forlader skolen
 • Læsning og skrivning bliver en støtte for, at elever klarer sig fagligt godt i og på tværs af fag i både grundskole og ungdomsuddannelser
 • Flere unge kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Flere voksne har funktionelle literacykompetencer, der matcher deres livsomstændigheder.

Kommunikationsstrategi

Ekstern kommunikation er en central del af alle centerets aktiviteter. I vores kommunikation arbejder vi for at sikre, at centeret har en stærk og genkendelig identitet, der:

 • Skaber og fastholder eksterne aktørers kendskab til centeret
 • Tydeligt signalerer, hvad centeret står for og tilbyder
 • Går på tværs af de kanaler, der kommunikeres gennem, og de aktiviteter, der kommunikeres om
 • Støtteydere

  Følgende fonde, kommuner og øvrige støtteydere har bevilliget støtte til gennemførslen af projekter i Nationalt Videncenter for Læsning:

  • Danmarks Biblioteksforening

  • Dansklærerforeningen

  • Den A.P. Møllerske Støttefond

  • Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond

  • Egmont Fonden

  • Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise

  • Fredensborg kommune

  • Frederiksberg Kommune

  • Gyldendal Uddannelse

  • Innovationsfonden

  • Kompetencesekretariatet

  • Kulturstyrelsen

  • LB Fonden til Almenvelgørende Formål

  • McDonald’s

  • Nordplus

  • Nordea Fonden

  • P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kenney Møllers Fond til almene Formål

  • Slots- og Kulturstyrelsen

  • Styrelsen for Forskning og Innovation (Uddannelses- og Forskningsministeriet)

  • Styrelsen for IT og Læring, STIL, Undervisningsministeriet

  • Trygfonden

  • Undervisningsministeriet

  • Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger

  • VUC Videncenter

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nationalt Videncenter for Læsning