Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Tidsskrift

Samarbejde om literacy på tværs

Nr. 35

Alle, der arbejder med børn og unges sprogudvikling, samarbejder med nogen. Men der kan være stor variation i, hvordan man samarbejder. Så hvad kendetegner egentlig tværprofessionelt samarbejde, når det handler om børns og elevers literacyudvikling? Det er temaet for dette nummer af Viden om Literacy.

Artiklerne i temanummeret beskriver mange forskellige typer af tværprofessionelle samarbejder, hvor nogle af dem involverer flere fagligheder, som i fællesskab støtter børns eller elevers sproglige udvikling, brug af læse- skriveteknologi, læsestrategier eller læselyst. Andre samarbejder handler mere om overgange, hvor forskellige faggrupper på skift træder ind og ud af barnets liv.

Viden om Literacy, nr. 35 udkommer d. 28. maj 2024.

 

 • Indhold

  Kim Holflod & Janne Hedegaard Hansen
  Hvad taler vi om, når vi taler om tværprofessionelt samarbejde? Perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i praksis og uddannelse 

  Sara Hannibal & Eva Theilgaard Brink
  Dén kender jeg! Kendte bøger og sprogpraksisser skaber kontinuitet mellem børnehave, SFO og indskoling

  Sara Hannibal & Eva Theilgaard Brink
  Sprogudviklende undervisning med tablets som værktøj 

  Marie Bloch Jespersen & Heidi Kristiansen
  Når lærere og pædagoger sammen ansporer til sproglig udvikling 

  Marie Bloch Jespersen & Heidi Kristiansen
  De samtaler, vi aldrig når i en hverdag, hvor det handler om drift og datoer 

  Michael Wahl & Charlotte Reusch
  Er esset mere sjældent end de andre kort? At gribe de tilfældige muligheder for legeinspirerede, undersøgende aktiviteter – et fælles fokus for pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere 

  Julie Dolleris Christensen interviewer Anne Sofie Røn og Birgitte Bønding
  Når lærer og læsekonsulent skal samarbejde 

  Karina Kiær & Thomas R.S. Albrechtsen
  Tværfaglig læsevejledning med data kræver stærke samarbejdsrutiner 

  Maria Lyndgaard Petersen, Karen Feder, Marion Tirsgaard, Rikke Graff Brink & Hanne Holm Johansen
  Kan man designe sig til mere læselyst for børn? 

  Nina Berg Gøttsche & Aase Holmgaard
  Ordforklaringsstrategier hos børn i 4. klasse*

  *Artiklen er fagfællebedømt.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Samarbejde om literacy på tværs