Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Om os

Faggrupper

Til Nationalt Videncenter for Læsning er knyttet tre faglige grupper:

Styregruppen
Centerets interne faglige ledelse består foruden centerlederen, der har fagligt og administrativt ansvar, af centerets styregruppe.

Kvalitetssikringsgruppen 
Kvalitetssikringsgruppens primære opgave er at kvalitetssikre centerets projekter og aktiviteter. Gruppen består af to repræsentanter fra professionshøjskolernes læsefaglige miljøer, to repræsentanter for universiteterne og to repræsentanter fra praksisfeltet.

Faglig følgegruppe
Gruppens formål er at diskutere centerets udviklingsmuligheder. Følgegruppen består af repræsentanter fra professionshøjskoler, universiteter, erhvervsliv, kommuner, faglige organisationer og ministerium. 

 • Styregruppens medlemmer

  I centerets styregruppe sidder:

  Lis Madsen, Københavns Professionshøjskole
  Sami Stephan Boutaiba, Absalon
  Andreas Rasch, VIA UC 
  Jacob Buris Andersen, UC Syd
  Anders Nørgaard, UC Lillebælt
  Peter Larsen, UCN

 • Kvalitetssikringsgruppens medlemmer

  Pernille Sørensen, læse- og sprogkonsulent, Faxe Kommune (2019-2021)
  Tina Mohr Nickelsen, lærer og læsekonsulent i Aarhus Kommune (2018-2020)
  Rikke Christoffersen Denning, lektor, UC Syd (2019-2021)
  Marie Højholt, lektor, VIA UC (2020-2023)
  Anders Højen, lektor, TrygFondens Børneforskningscenter (2019-2021)
  Helle Pia Laursen, lektor, DPU, Aarhus Universitet (2020-2023) 

  Download kvalitetssikringsgruppens mandat

 • Faglig følgegruppe

  Centerets faglige følgegruppe er sammensat af repræsentanter fra universiteter, erhvervsliv, kommuner, faglige organisationer og ministerium.

  Gruppen holder møde en gang årligt med det formål at diskutere centerets udviklingsmuligheder.

  Gruppen består af:

  • Anette Aagaard Andersen, Professionshøjskolen UC Syddanmark
  • Anette Jørgensen, lektor, Professionshøjskolen UCC
  • Birgit Orluf, Professionshøjskolen UC Lillebælt
  • Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, Grundskolecenteret, Undervisningsministeriet 
  • Bolette Larsen, konsulent, Danmarks Lærerforening
  • Caroline Sehested, leder for afdeling Læring, Helsingør biblioteker
  • Carsten Elbro, professor, Center for Læseforskning, KU
  • Charlotte Rømer Engel, konsulent, BUPL
  • Cille Iversen, Professionshøjskolen Metropol
  • Dorte Andreas, Skolelederforeningen
  • Elsebeth Otzen, Professionshøjskolen Metropol
  • Hanne Birgitte Jørgensen, chefredaktør, fagbladet Folkeskolen
  • Hanne Brixtofte, Professionshøjskolen UC Lillebælt
  • Hanne Nissen Sabalic, formand for Læsekonsulenternes Landsforening
  • Henriette Langkjær, skoleleder, lærer og læsevejleder
  • Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer, BUPL
  • Lene Reichstein Lund, Professionshøjskolen UC Syd
  • Lene Skov Illum, Professionshøjskolen UC Syd
  • Maria Kolind Knudsen, cand.mag. i pædagogik
  • Marie Elmegaard Pedersen, næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion
  • Marianne Aaen Thorsen, læsekonsulent, Læsekonsulenternes Landsforening
  • Merete Havgaard, Professionshøjskolen Absalon
  • Nina Berg Göttsche, lektor, VIA UC., ph.d. v. DPU Aarhus Universitet
  • Pernille Schwartz, Landsforeningen af Læsepædagoger
  • Pia Mortensen, lektor ved UCL
  • Signe Thomsen, konsulent, Kulturstyrelsen, Kontor for Biblioteker
  • Trine Nobelius, læringskonsulent, Undervisningsministeriet 
  • Vibeke Post Madsen, repræsentant for Børne- og Kulturchefforeningen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Faggrupper