Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Om os

Faggrupper og netværk

Til Nationalt Videncenter for Læsning er knyttet tre faglige grupper:

Styregruppen
Centerets interne faglige ledelse består foruden centerlederen, der har fagligt og administrativt ansvar, af centerets styregruppe.

Kvalitetssikringsgruppen 
Kvalitetssikringsgruppens primære opgave er at kvalitetssikre centerets projekter og aktiviteter. Gruppen består af to repræsentanter fra professionshøjskolernes læsefaglige miljøer, to repræsentanter for universiteterne og to repræsentanter fra praksisfeltet.

Faglig følgegruppe
Gruppens formål er at diskutere centerets udviklingsmuligheder. Følgegruppen består af repræsentanter fra professionshøjskoler, universiteter, erhvervsliv, kommuner, faglige organisationer og ministerium. 

Netværk
Nationalt Videncenter for Læsning indgår i en række netværk inden for literacyområdet. Nedenfor kan du se hvilke.

 • Styregruppens medlemmer

  I centerets styregruppe sidder:

  Lis Madsen, Københavns Professionshøjskole
  Sami Stephan Boutaiba, Absalon
  Andreas Rasch, VIA UC 
  Dorthe Kingo Thruelsen, UC Syd
  Anders Nørgaard, UC Lillebælt
  Peter Larsen, UCN

 • Kvalitetssikringsgruppens medlemmer

  Pernille Sørensen, læse- og sprogkonsulent, Faxe Kommune (2019-2021)
  Tina Mohr Nickelsen, lærer og læsekonsulent i Aarhus Kommune (2018-2020)
  Rikke Christoffersen Denning, lektor, UC Syd (2019-2021)
  Marie Højholt, lektor, VIA UC (2020-2023)
  Anders Højen, lektor, TrygFondens Børneforskningscenter (2019-2021)
  Helle Pia Laursen, lektor, DPU, Aarhus Universitet (2020-2023) 

  Download kvalitetssikringsgruppens mandat

 • Faglig følgegruppe

  Centerets faglige følgegruppe er sammensat af repræsentanter fra universiteter, erhvervsliv, kommuner, faglige organisationer og ministerium.

  Gruppen holder møde en gang årligt med det formål at diskutere centerets udviklingsmuligheder.

  Gruppen består af:

  • Anette Aagaard Andersen, Professionshøjskolen UC Syddanmark
  • Anette Jørgensen, lektor, Professionshøjskolen UCC
  • Birgit Orluf, Professionshøjskolen UC Lillebælt
  • Birgitte Holck Bækgaard, læringskonsulent, Grundskolecenteret, Undervisningsministeriet 
  • Bolette Larsen, konsulent, Danmarks Lærerforening
  • Caroline Sehested, leder for afdeling Læring, Helsingør biblioteker
  • Carsten Elbro, professor, Center for Læseforskning, KU
  • Charlotte Rømer Engel, konsulent, BUPL
  • Cille Iversen, Professionshøjskolen Metropol
  • Dorte Andreas, Skolelederforeningen
  • Elsebeth Otzen, Professionshøjskolen Metropol
  • Hanne Birgitte Jørgensen, chefredaktør, fagbladet Folkeskolen
  • Hanne Brixtofte, Professionshøjskolen UC Lillebælt
  • Hanne Nissen Sabalic, formand for Læsekonsulenternes Landsforening
  • Henriette Langkjær, skoleleder, lærer og læsevejleder
  • Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer, BUPL
  • Lene Reichstein Lund, Professionshøjskolen UC Syd
  • Lene Skov Illum, Professionshøjskolen UC Syd
  • Maria Kolind Knudsen, cand.mag. i pædagogik
  • Marie Elmegaard Pedersen, næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion
  • Marianne Aaen Thorsen, læsekonsulent, Læsekonsulenternes Landsforening
  • Merete Havgaard, Professionshøjskolen Absalon
  • Nina Berg Göttsche, lektor, VIA UC., ph.d. v. DPU Aarhus Universitet
  • Pernille Schwartz, Landsforeningen af Læsepædagoger
  • Pia Mortensen, lektor ved UCL
  • Signe Thomsen, konsulent, Kulturstyrelsen, Kontor for Biblioteker
  • Trine Nobelius, læringskonsulent, Undervisningsministeriet 
  • Vibeke Post Madsen, repræsentant for Børne- og Kulturchefforeningen
 • Bibliotekernes Sprogspor

  De seks danske centralbiblioteker har med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen udviklet et nyt nationalt program, som  skal understøtte sprog og læsning hele vejen rundt om barnet med ressourcer og materialer – analoge såvel som digitale – til både familien og den professionelle. Den primære målgruppe er familier og dagtilbud med børn i alderen 0-7 år, sekundært bibliotekspersonale og deres samarbejdspartnere i arbejdet med at understøtte sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. I programmets advisory board sidder Henriette Romme Lund fra Nationalt Videncenter for Læsning.
   Sprogsporet.dk kan man finde henvisninger til en række online tilbud og understøttende materialer til de koncepter, som er tilknyttet Sprogsporet.

 • Egmont Fondens følgegruppe om ordblindhed

  Følgegruppen består af organisationer og personer, der har en bred kontaktflade til ordblinde børn og unge. Følgegruppen bistår med faglig viden og er med til at rådgive Egmont Fonden i forhold til fokus og igangsættelse af aktiviteter vedr. ordblindhed. Følgegruppen er desuden med til at koordinere og skabe synergi mellem forskellige aktørers aktiviteter om ordblindhed. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Kirsten Friis deltager. 
  Læs mere om følgegruppen

 • EURead

  EURead er grundlagt i 2000 og er et konsortium af europæiske organisationer inden for læseområdet. EURead’s formål er deling af viden, erfaringer og koncepter samt at udvikle nye strategier til at fremme læsning. Der arbejdes for at skabe opmærksomhed på det faktum, at en stærk strukturel rammesætning for at styrke læsning på et nationalt og europæisk plan er vitalt. Medlemmerne af EURead er forpligtet til at sikre adgang til læsning for alle, og de samarbejder med praktikere, undervisere og politiske beslutningstagere for at skabe optimale rammer for læsning. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Jacob Spangenberg.

 • Les i barnehagen

  Les i barnehagen er et Nordplus-finansieret netværk med fokus på litteratur og bøger i børnehaven. Deltagende institutioner: Høgskolen i Sør-Øst Norge (koordinerende institution), partnerinstitutioner i øvrigt: Mid Sweden University, Åbo Akademi, Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolen UCC og UC Absalon. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Charlotte Reusch.

 • Læsevejledernetværk

  I Nationalt Videncenter for Læsning har vi etableret et netværk for læsevejledere, da vi gerne vil give landets læsevejledere en fælles platform, hvor de kan få ny viden, udveksle erfaringer og diskutere problemstillinger. Noget, der vil ske via informationsbreve, som udsendes via mail til alle i netværket, samt via en konference for læsevejledere, som centeret afholder i april eller maj måned. De sidste år har den været afholdt ’midt-lands’ i Middelfart. Se kommende program i højre side.

  Du kan læse de udsendte informationsbreve nedenfor.

  Hvis du ønsker at være del af netværket, så kan du tilmelde dig gennem tilmeldingsformularen til centerets nyhedsbrev. Formularen finder du i højre side på forsiden af hjemmesiden. Er du ikke læsevejleder, men interesseret i at deltage i netværket, er du også meget velkommen til at tilmelde dig netværket. 

  Informationsbreve og bilag

  2020
  Informationsbrev 1, april 2020
  Informationsbrev 2, maj 2020
  Informationsbrev 3, juni 2020
  Informationsbrev 4, oktober 2020

  2019
  Informationsbrev 1, januar 2019
  Bilag januar 1
  Informationsbrev 2. juni 2019
  Informationsbrev 3, juni 2019
  Informationsbrev 4, august 2019
  Informationsbrev 5, december 2019

  2018
  Informationsbrev 1, maj 2018
  Informationsbrev 2, juni 2018
  Informationsbrev 3, oktober 2018
  Informationsbrev 4, december 2018

  2017
  Informationsbrev 1, februar 2017
  Informationsbrev 2, juni 2017
  Bilag til informationsbrev 2
  Informationsbrev 3, december 2017
  Informationsbrev 4, december 2017

  2016
  Informationsbrev 1, juni 2016
  Informationsbrev 2, december 2016

  2015
  Informationsbrev 1, januar
  Informationsbrev 2, maj
  Informationsbrev 3, juni
  Bilag juni 1
  Bilag juni 2
  Bilag juni 3
  Informationsbrev 4, oktober
  Bilag oktober 1

  2014
  Informationsbrev 1, januar
  Informationsbrev 2, marts
  Informationsbrev 3, maj
  Informationsbrev 4, juni
  Informationsbrev 5, juni
  Informationsbrev 6, august
  Informationsbrev 7, september
  Informationsbrev 8, december

 • Netværk for dansk literacyforskning

  I øjeblikket består dette netværk af Jesper Bremholm (seniorforsker ved Nationalt Videncenter for Læsning, leder af netværket), Lene Storgaard Brok (Nationalt Videncenter for Læsning) og Kristine Kabel (adjunkt ved DPU). Arbejdsgruppen sidder for en periode på to år.

 • Netværk for forskning i danskfagenes didaktik

  Netværk for forskning i danskfagenes didaktiks (DaDi) formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik, hvilket indebærer at skabe rammer for og bidrage til etablering af forskningsfeltet, vidensudvikling og vidensdeling. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Lene Storgaard Brok, Jesper Bremholm og Peter Heller Lützen.

 • Netværk for sprog og literacy

  Netværk for sprog og literacy er dannet på tværs af landets professionshøjskoler og i samarbejde med Nationalt Videncenter for læsning. Det retter sig mod undervisere på pædagoguddannelsen og PD i Børns sprog og har til formål at styrke den faglige udveksling inden for feltet: Sprog og literacy, herunder også børnelitteratur og dansk som andetsprog.

  Netværket afholder ét møde om året. Hvis du er underviser på pædagoguddannelsen med interesse for sprog og literacy eller underviser på PD i børns sprog og ønsker at blive medlem af netværket, så tag kontakt til et af medlemmerne fra styregruppen:

  Malene Slott Nielsen, msni6@ucl.dk
  Jakob Matthiesen, jm@ucc.dk
  Marianne Eskebæk Larsen, mael@ucc.dk
  Irene Salling, isk@via.dk

 • Ordblindenetværket

  Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Ordblindenetværket drives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt af Styrelsen for It og Læring. Ordblindenetværket driver en hjemmeside og er repræsenteret på Danmarks Læringsfestival. Kirsten Friis fra Nationalt Videncenter for Læsning er medlem af referencegruppen til Ordblindenetværket. 
  Læs mere om Ordblindenetværket

 • Samrådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder (ROAL)

  Samrådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder (ROAL) er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Formålet er at sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder samt at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen og sikre optimal udnyttelse af resurserne. Kirsten Friis fra Nationalt Videncenter for Læsning er valgt ind i styregruppen for ROAL.

 • UC-netværk vedr. undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder (herunder ordblindhed)

  I efteråret 2018 oprettede Nationalt Videncenter for Læsning et netværk, hvorigennem landets professionshøjskoler sammen vil diskutere og sætte fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindhed. Der deltager to repræsentanter fra hver professionshøjskole, og gruppen består fra august 2019 af:

  Monica Krarup Olesen og Marianne Samuelsson Laursen, UCN
  Helle Bonderup Grene og Helle Bundgaard Svendsen, VIA UC
  Signe Elmstrøm og Charlotte Christiansen, UC Syd
  Bettina Buch og Stine Fuglsang Engmose, Professionshøjskolen Absalon
  Pia Mortensen og Thomas Roed Heiden, UCL
  Minna Nørgaard Bruun og Louise Rønberg, KP

  Netværket arbejder ud fra nedenstående kommissorium:

  Kommissorium  

  Nationalt Videncenter for Læsning er drevet i et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler, og netværket er sammensat af repræsentanter fra alle danske professionshøjskoler. Det mødes 1-2 gange årligt (à 4 timer) enten i Nationalt Videncenter for Læsning eller på skift ved professionshøjskolerne. Videncenteret står for udarbejdelse af dagsorden ud fra input fra deltagerne, referat og forplejning og er desuden mødeleder. Professionshøjskolerne afholder øvrige udgifter.

  Netværket kan forholde sig til:

  - Udvikling og kvalificering af samt samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter om børn, unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder på UC’erne
  - Udveksling af erfaringer og viden i og på tværs af UC’erne
  - Styrkelse af nationale og internationale samarbejder
  - Udveksling og kvalificering af professionsdidaktik vedr. læse- og skrivevanskeligheder
  - Etablering af relationer på tværs af UC’erne.

  Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager konsulent Kirsten Friis og leder Lene Storgaard Brok. Netværket er et lukket netværk, som består af faste medlemmer fra professionshøjskolerne. Når et medlem udtræder af netværket, udpeger vedkommendes professionshøjskole, hvem der så indtræder i netværket. Det vil være en person med særlig viden og interesse om ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder. Nationalt Videncenter for Læsning foreslår den pågældende professionshøjskole en person. Den endelige beslutning meddeles Kirsten Friis, som orienterer hele netværket.

  Ønskes kontakt til netværket, så skriv til Kirsten Friis, kfl@kp.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Faggrupper og netværk