Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Om os

Om Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets seks professionshøjskoler.

​Professionshøjskolernes kerneopgave er at udvikle et praksisnært vidensgrundlag til gavn for professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i professionerne. Derfor formidler Nationalt Videncenter for Læsning viden og forskning fra både praksis, uddannelse og forskningsfelt, der retter sig mod studerende og undervisere i professionsuddannelserne, samt fagprofessionelle i velfærdsprofessionerne.

Særligt har centeret fokus på viden, der kan anvendes af pædagoger, lærere og undervisere i ungdomsuddannelserne.

  • Centerets definition af literacy

    Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.

    Sådan arbejder centeret med literacy

    Tegns betydninger realiseres i kommunikation mellem mennesker - derfor vægter en literacy-pædagogik et kommunikativt miljø med udgangspunkt i menneskers sociale virkelighed og kulturelle baggrund. Børn, unge og voksne skal opleve sig som deltagere i kommunikation og lære, at literacy-kompetencer giver adgang til at udtrykke egne ideer og synspunkter og at fortolke og forstå andres.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Om Nationalt Videncenter for Læsning