Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798000560529
CVR 30787986

Kalender

Kurser i it og læse- og skrivevanskeligheder

DPU, Aarhus Universitet afholder to kursuser i it og læse- og skrivevanskeligheder.

It og læse- og skrivevanskeligheder - børn og unge i grundskolen:
Kurset udbydes i Aarhus og Emdrup. Det henvender sig til lærere, konsulenter, læsevejledere og andre fagpersoner, der underviser børn og unge i læse- og skrivevanskeligheder/med ordblindhed, eller som har en vejledende rolle over for denne elevgruppe. 

It og læse- og skrivevanskeligheder - unge og voksne i uddannelse og erhverv
Kurset udbydes i Aarhus og Emdrup. Det henvender sig til konsulenter, læsevejledere og lærere, der underviser unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder/med ordblindhed, og fagpersoner, der har en vejledende rolle over for denne målgruppe, f.eks. studie- og erhvervsvejledere, sagsbehandlere og jobkonsulenter.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Kurser i it og læse- og skrivevanskeligheder