Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Kalender

It virker! Virker it?

Med denne konference giver Læremiddel.dk rum for debatten om it i folkeskolen og præsenterer en spritny forskningsgennemgang af ”virkninger af digitale teknologier”. Som deltager i konferencen får du indsigt i og mulighed for at deltage i de aktuelle diskussioner om effekten af it.

Program

9.00 – 9.30
Morgenmad

9.30 – 9.35
Velkomst

9.35 – 10.15
Hvad siger forskningen om virkningen af it i undervisning? v/ Stig Toke Gissel og Thomas Illum Hansen

Læremiddel.dk har i 2018 kortlagt den eksisterende forskning i virkningen af it. Stig Toke Gissel og Thomas Illum Hansen præsenterer i dette oplæg de centrale fund fra forskningsgennemgangen og diskuterer, på hvilket niveau det giver mening at spørge, om it virker. Svaret vil nemlig afhænge af, om man spørger på et overordnet eller et lokalt niveau.

10.15 – 11.00
Hvad siger centrale aktører om status på it i folkeskolen?

En repræsentant fra henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL), Styrelsen for It og Læring (STIL) og Danmarks Lærerforening (DLF) leverer korte statements om deres perspektiv på, hvordan det går med it i folkeskolen.

11.00 – 11.45
Kritik af den digitale fornuft - i uddannelse v/ Jesper Balslev

Jesper Balslev gennemgår de forskellige argumenter for digitalisering af uddannelse, som de er blevet formuleret af politiske institutioner de sidste 40 år. Hvordan har man begrundet værdien og nytten af de forskellige læringsteknologier, hvem deltager i argumentationen, og hvad er udviklingen i argumenterne? I oplægget underlægges begrebet “potentiale” også en filosofisk analyse med det formål at gøre os klogere på potentialets status i digitalisering i forhold til dets brug i andre videnskaber og forvaltningsdiscipliner.

11.45 – 12.45
Frokost

12.45 – 13.30
Virker for hvad? v/ Jeppe Bundsgaard

Alt virker, også it (for det meste). Men ikke alt fremmer det, man har ønsket. Effekt er effekt af noget for noget. Dette “for noget” underforstås ofte, uden at man egentlig er klar over, hvad der underforstås, altså hvad der ønskes. Og videre: Det “noget”, der forventes at være effekt “af”, er ikke frit svævende. Det er et virkende fænomen i et kompleks af virkende fænomener.

I oplægget præsenteres en oversigt over disse “noget”-er, både dem, der virker, og dem, der virkes for. Og det diskuteres, hvilke virkemåder og virkninger der er ønskværdige – og hvad det kræver at opnå dem.

13.30 – 14.30
Plenumdebat med salen og oplægsholderne

Moderator: Jacob Fuglsang

14.30 – 14.40
Afrunding

Del siden på email

Du deler et link til siden: It virker! Virker it?