Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Fremtidens litteraturundervisning: Litterær dannelse i en digital tid

Hvorfor læse litteratur og skønlitteratur i skolen og i ungdomsuddannelserne og hvordan? Det er hovedspørgsmålene, som minikonferencen vil besvare. 

Som deltager kommer du i selskab med en perlerække af dygtige praktikere og forskere inden for deres felt. Det foregår online, hvor der er lagt vægt på at skabe et interaktivt og inddragende format, hvor alle kan komme til orde. 

Konferencens afsæt er læsning og mødet med litteraturen - både den ældre og den nye, og konferencen henvender sig til danskundervisere i ungdomsuddannelserne og grundskolens ældste klasser, som brænder for at undervise i dansk sprog og litteratur og danne deres elever til en verden i forandring. Konferencen henvender sig også til forskere, undervisningskonsulenter, undervisningsforlag og andre udviklere af undervisningsmateriale.

EdTalk arrangerer sammen med SDU’s forskningscentre for grundskolen og gymnasiet samt Dansklærerforeningen minikonferencen. Dagen modereres af Mathias Lund Schjøtz, stifter af EdTalk.dk.

Deltagelse er gratis.

Program

09:00 - 09:20 Status og udfordringer
Hvordan undervises der i litteratur i praksis? Hvordan eksperimenteres der med nye undervisningstilgange? Og hvorfor?
ved professor Nikolaj Elf, centerleder af Center for Grundskoleforskning, SDU

09:20 - 10:00 Tekst og kontekst
Hvilken betydning har de store fortællinger for litterær dannelse i en antropocæn tid, der er præget af store globale udfordringer? Hvordan og hvorfor kan/skal litteratur bidrage til dannelse?
Samtale mellem professor Lasse Horne Kjældgaard, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC og lektor Michael Paulsen, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

10:00 - 10:10 Pause

10:10 - 10:30 Eksempler og tilgange fra gymnasiet
Litterær dannelse anno 2020 - hvad, hvorfor og hvordan? Hvordan vækker vi interessen for litteratur? Mischa Sloth Carlsen gennemgår eksempler på undervisning, der kan motivere elever/kursister til at se perspektiver i litteraturhistorien og derigennem at opnå litterær dannelse.
ved Mischa Sloth Carlsen, cand.mag. i litteraturhistorie og idehistorie, forperson i Dansklærerforeningens bestyrelse for stx og hf og lektor ved Aurehøj Gymnasium

10:30 - 11:00 Dannelsespotentialer i web 2.0
Hvordan integrerer man eksterne sociale relationer digitalt i undervisningen?
ved Michael Paulsen

11:00 - 11:10 Pause

11:10 - 11:30 Eksistentielle grundvilkår for den unge generation
Hvad er de særlige vilkår for nutidens unge? Elever og studerende som forfattere på sociale medier - hvilke konsekvenser og muligheder skaber det for danskundervisningen?
Forfatterinterview ved Lone Brinkmann, Kierkegaardekspert og faglig formidler

11:30 - 12:00 Dybdelæsning og klassesamtaler
Litteratur som mulighed for koncentration og fordybelse? Hvad er forholdet mellem læsning og fordybelse i teori og praksis? Hvordan taler vi om litteratur og skaber energi i den litterære samtale? Hvad er motiverende for elever og kursister?
Samtale mellem adjunkt Kristiane Hauer, ph.d., Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole og ph.d.-stipendiat Louise Rosendahl Bang, AU

12:00 - 12:10 Pause

12:10 - 13:00 Afrunding og perspektivering
Hvordan udvikles læremidler og læringsteknologi til danskfaget med fokus på litteraturundervisning og dannelsespotentialer? Hvilke ambitioner skal vi have for teknologianvendelse i undervisningen i litteratur? Hvilke designprincipper ligger der bag god læringsteknologi? Hvordan skabes et bedre samarbejde mellem undervisere, elever/studerende, indholdsproducenter, teknologileverandører, forlag, forskning og administration?
Paneldebat: Docent Thomas Illum Hansen, forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund ved UCL, lektor Ayoe Quist Henkel, ph.d., Læreruddannelsen VIA University College, Mischa Sloth Carlsen, Nikolaj Elf og Louise Bang

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fremtidens litteraturundervisning: Litterær dannelse i en digital tid