Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Konferencer og seminarer

Sprogbaseret pædagogik og SFL – grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik

På kurset får I et grundlæggende kendskab til sprogbaseret undervisning og systemisk funktionel lingvistik, SFL. På kurset arbejder I med konkrete eksempler på undervisning med udvalgte sproglige ressourcer for på den måde at kunne udvikle både egen og andres praksis. 

Med udgangspunkt i pædagogisk-didaktisk praksis, fx litteraturpædagogik, mundtlighed, naturfagsundervisning og andetsprogsundervisning, arbejdes der på kurset konkret med udvikling af undervisningspraksis i forskellige fag i grundskole, læreruddannelse, ungdomsuddannelse og på sprogskoler. Det kan være egen praksis, men det kan også være andres i rollen som ressourceperson, fx vejleder. Sammen arbejdes der med at analysere og tilrettelægge undervisning, både når det handler om valg af sproglige ressourcer og SFL-baseret pædagogik. 
Der vil blive mulighed for at afprøve og få feedback på egne forløb imellem kursusgangene, ligesom det ønskes at inddrage materialer og problemstillinger fra deltagernes praksis. 
 
Kurset henvender sig til dig som er lærer, underviser eller ressourceperson, fx vejleder, lærer i grundskolen, i modtagelsesklasser, i læreruddannelsen, på sprogcentre og lignende.

Kursusdatoer

1. gang: 3. og 4. december, 2020
2. gang: 10. og 11. februar, 2021
3. gang: 18. og 19. marts, 2021
Kl. 9.30 – 15.30 (dag 1), kl. 9-15 (dag 2)

Undervisere

Kathrin Bock: lektor på VIA, Læreruddannelsen i Silkeborg. Har lavet en række forskning- og udviklingsprojekter samt kurser om SFL. Forfatter til artikler om SFL-baseret undervisning.

Grethe Kjær Jacobsen: Tidligere pædagogisk udviklingskonsulent i Køge Kommune. Har arbejdet med at implementere SFL i praksis på kommunens skoler. Laver en række kurser med SFL.

Ruth Mulvad: konsulent, arbejder med udvikling af SFL i teori og praksis. Forfatter til bl.a. bogen Sprog i skole og en række artikler om SFL-baseret pædagogik.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogbaseret pædagogik og SFL – grundlæggende kendskab til SFL-baseret pædagogik