Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skub på ordene

Skub på ordene giver lærere, læsevejledere og lærerstuderende viden om ordtilegnelse, og bogen ønsker at inspirere lærere til at arbejde med ordkendskab og ordtilegnelse i undervisningen på mellemtrinnet.

I starten af bogen bliver de vigtigste begreber og tilgange til ordkendskab og ordkendskabsundervisning præsenteret. Derefter følger kapitler om direkte ordkendskabsundervisning, undervisning i morfologi og undervisning i at udnytte ordets kontekst. Bogens sidste kapitel viser, hvordan man kan få strategierne til at spille sammen ved at bruge en generel strategiramme, som eleverne kan støtte sig til, når de læser tekster på egen hånd og støder på ukendte ord.

Løbende i bogen er der eksempler på aktiviteter til eleverne samt læreraktiviteter, der støtter forberedelsen af undervisningen, og eksempler på individuelle og gruppebaserede elevaktiviteter. Bogen indeholder også øvelser henvendt til lærere, hvor de kan afprøve deres eget kendskab til ord og kontekstforståelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skub på ordene