Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

HITTE PÅ

Projektet HITTE PÅ udvikler og gennemfører et innovativt læringskoncept i danskundervisningen i Kolding Kommunes 1. klasser.

Formålet er at skabe undersøgende, selvstændigt tænkende og handlende børn, der kan formidle deres idéer og synspunkter såvel mundtligt og skriftligt.

 • Om projektet

  Projektet HITTE PÅ er integreret i danskfaget – folkeskolens timerigeste fag.
  Ønsket er at koble en kreativ og innovativ tankegang med danskfagets formål og kompetenceområder.

  Det betyder, at eleverne allerede fra skolestart skal motiveres til at tænke nyt og stille alternative spørgsmål samt arbejde konkret og praktisk med at udvikle produktioner og udtryksformer.

  Det nye læringskoncept til danskfaget består af tre overordnede elementer:

  - Et onlinebaseret og interaktivt læremiddel, hvor eleverne skal kunne hente opgaver, værktøjer og inspiration samt kommunikere, dele viden og udvikle idéer sammen med andre børn og aktører i det omgivende samfund (fx virksomheder, foreninger, organisationer mv.)

  - Et digitalt evalueringsværktøj, som løbende følger op på elevernes læringsmål og trivsel

  - En specialudviklet innovationsvogn med udvalgte genbrugsmaterialer, hobbyartikler og værktøj til det praktiske og kreative arbejde med udvikling af modeller og simple prototyper.

 • Projektdeltagere

  HITTE PÅ gennemføres af Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med lærere, læremiddeludviklere og andre af landets fremmeste folk med speciale inden for læsning, læring, didaktik, innovation og kampagneudvikling.

Del siden på email

Du deler et link til siden: HITTE PÅ