Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Læse- og skrivestilladser til udfordrede unge i gymnasiale uddannelser

Projektet har til formål at formidle viden om, hvordan lærere i de gymnasiale uddannelser kan stilladsere elevernes læse- og skriveprocesser bedre. Formidlingen sker gennem video, podcast og artikler.

 • Om projektet

  Mange elever på gymnasierne (både stx, hf, eux, htx og hhx) har svært ved at læse, forstå og bruge de fagtekster, man bruger i de gymnasiale fag, og man har på disse uddannelser ikke nogen stærk tradition for at arbejde med stilladsering af læsning og skrivning – eller at bruge læse- og skriveteknologi.

  Projektet vil derfor formidle god praksis, konkrete metoder og brugbare ideer, som gør det nemmere for alle gymnasielærere i Danmark at støtte deres elevers læsning og skrivning. Projektet formidler blandt andet viden fra to gennemførte projekter: Lektier og læsning på VUC og Styrket skriftlighed på hf.

  Konkret vil vi præsentere et idekatalog om læsning og skrivning, to film, tre podcasts og tre længere artikler med konkrete ideer, bud fra elever, situationer fra undervisningen, forslag til måder at forberede sig på, skriveøvelser, mundtlige aktiviteter osv.

  Formidlingen er ikke specifikt rettet mod undervisere af ordblinde, selvom noget af indholdet vil komme fra ordblinde elever eller skoler med særlige erfaringer med stilladseret undervisning til ordblinde. Det er vigtigt, at alle ideer har et alment sigte og kan bruges af alle lærere i alle klasser.

  Indholdet præsenteres løbende gennem hele projektperioden og kan tilgås fra et samlet vidensunivers.

 • Webdoks

  Hvad er stilladsering?

  Et grundlæggende begreb i dette projekt er stilladsering. I denne webdok præsenteres centrale idéer og modeller, som ligger bag denne form for undervisning, ligesom du finder konkrete tips til teamsamarbejdet med fokus på stilladsering af unges læsning og skrivning. Læs webdokken her.

  Fagtekster i gymnasiet

  I denne webdok kan du læse om en faglærers arbejde med læseguides i undervisningen. På Frederiksberg Gymnasium eksperimenterer science-lærerne med at støtte elevernes læsning af fagtekster og sprogbrug i fagene generelt som et vigtigt led i projektet Mønsterbrydende Science. Det handler blandt andet om at lade eleverne bruge sproget mere og sætte læreren i en vejledende rolle. Læs webdokken her. 

  Webdok-artiklerne er produceret med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

 • Idékataloger

  Stilladseret læsning

  Dette idékatalog præsenterer konkrete tiltag, der kan styrke gymnasieelevers læsning i fagene. Der præsenteres blandt andet metoder til undervisning med læseguides, ordforrådsarbejde og fælles nærlæsning af tekster i klassen. Du finder idékataloget her.

  Stilladseret skrivning

  Dette idékatalog præsenterer en lang række konkrete idéer til stilladseret skrivning i gymnasiale fag. Forløb og aktiviteter er udviklet og afprøvet af undervisere i fagene i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning. Du finder idékataloget her

  Idékatalogerne er produceret med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

 • Film

  Faglige læsestrategier

  Elever bruger meget tid på at læse fagtekster, men får ofte ikke nok ud af det. Som underviser kan man bryde det mønster ved at arbejde med læsestrategier. I denne video får du en kort introduktion til, hvad læsestrategier er, og hvordan man kan arbejde med dem i forskellige fag. Filmen tager udgangspunkt i gymnasieskolen, men kan også bruges af lærere i mange andre sammenhænge.

   


  Stilladseret læsning og skrivning i gymnasiet

  Stilladsering kan handle om at vise eleverne resultatet og at koncentrere sig om de strategier, som eleverne kan bruge i processen på vej mod resultatet. I filmen herunder starter matematiklærer Per Nygaard Thomsen undervisningen med at vise eleverne løsningen på matematikopgaven, og dansklærer Winnie Østergaard forærer indholdet af teksten før fælles læsning og arbejde med tekst og fagbegreber.  Gode it-strategier for ordblinde i gymnasiet

  I denne film får du et sjældent indblik i hverdagens tekstarbejde som ordblind gymnasieelev. Vi møder eleven Benedicte, som har rigtig godt styr på sine it-strategier, både når hun forbereder sig til undervisningen, og når hun deltager i timerne.

  Filmene er produceret med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

 • Podcast

  Faglig læsning for alle

  Nationalt Videncenter for Læsning har sat to læsevejledere fra Rosborg Gymnasium og HF i Vejle stævne for at høre om deres læsestilladseringsprojekt Faglig læsning for alle. I projektet har man siden 2019 arbejdet med elevernes faglige læsning på HF-uddannelsen. I podcasten her kan du høre de to læsevejledere fortælle om deres erfaringer med projektet, som har resulteret i nye måder at læse på i fagene. For eksempel giver stort set alle lærere nu eleverne et læseformål, inden de sætter eleverne i gang med at læse. 

  Producent: Anne-Laura Hedegaard.

  Podcasten er produceret med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

 • Vidensunivers

  Projektets materialer er samlet i et vidensunivers, som samlet præsenterer konkrete metoder og idéer til at arbejde med stilladsering af unges læsning og skrivning – og til at bruge læse- og skriveteknologi. Find vidensuniverset her.

 • Projektkonsulenter
  Peter Heller Lützen
  Specialkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  petl@kp.dk
  4189 8598

  Projektleder

  Nina Berg Gøttsche
  Lektor, VIA UC
  nbg@via.dk
  23445354

  Projektkonsulent

  Katja Vilien
  Faglig formidler, Nationalt Videncenter for Læsning
  kavi@kp.dk
  4189 7512

  Projektkonsulent

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læse- og skrivestilladser til udfordrede unge i gymnasiale uddannelser