Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Tidsskrift

Test i skole og dagtilbud

Nr. 25

Det kommende nummer af Viden om Literacy har test i skole og dagtilbud som tema. 

Via de i alt 17 bidrag ønsker vi at give et indblik i, hvilke test der findes, hvordan test tilrettelægges, hvordan resultaterne skal læses, hvordan test kan anvendes, og hvilken betydning de har for de mennesker, der enten tester eller bliver testet.

Tidsskriftets bidragsydere kan ses nedenfor.
Tidsskriftet udkommer til april 2019.

 • Bidragsydere

  Testtyper i skolen, og hvordan de anvendes
  Helle Bonderup

  Testtyper i dagtilbud, og hvordan de anvendes
  Torkil Østerbye og Malene Slott Nielsen

  Materiale til sprogvurdering af 2-årige 
  Anders Højen

  Nationale test i et nordiskt perspektiv, hvad tester de?
  Michael Tengberg

  Er de nationale test et pædagogisk redskab?
  Jeppe Bundsgaard

  Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem
  Carsten Elbro og Mads Poulsen

  Hvordan er materialet Skriftsproglig udvikling lavet?
  Lene Møller og Holger Juul

  Test i historisk perspektiv, hvorfor tester vi?
  Jan Mejding

  Testning og identifikation af ordblindhed
  Elisabeth Arnbak

  Dynamisk kortlægning af sprog- og læsefærdigheder
  Jørgen Frost

  Test set fra børneperspektiv
  Karen Egedal Andreasen

  Hvordan formulerer kommuner planer for testning?
  Interview med Lene Lerche Jørgensen og Helle Klinge, Silkeborg Kommune

  Hvad er vigtigt, når man tester børn i grundskolen, og hvordan kan vi bruge det ind i praksis?
  Lis Pøhler

  Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer på baggrund af vurderinger af børns sprog
  Karen Randlev Reitz

  Anmeldelse af "Bogstaveligt", Martin Hauerberg Olsen
  Helle Bonderup

Del siden på email

Du deler et link til siden: Test i skole og dagtilbud