Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Tidsskrift

Når undervisningen digitaliseres

Nr. 29

Digitalisering har længe været højt prioriteret i det danske uddannelsessystem, og med corona-epidemiens nedlukning af samfundet er det kun blevet endnu mere interessant for os at samle, skabe og sprede viden om, hvilke literacyfærdigheder elever har brug for i dag, og hvordan digitalisering påvirker undervisning i læsning og skrivning.

I Viden om Literacy nr. 29 tager vi emnet op set gennem en række forskellige perspektiver, der kan skærpe blikket for det digitale som en præmis og som en vifte af muligheder i undervisningen af børn og unge i vores samfund: Hvad betyder digitalisering for danskfaget? Hvordan kan man integrere fagportaler, digitale tekster, apps og medialekter i undervisningen på måder, der styrker elevers læse- og skriveudvikling? Hvordan kan et udvidet literacybegreb bidrage til demokratisering? Hvilke faldgruber kan der være i skolens møde med digitale læremidler og digitale tekster? Og hvad sker der, når skolen fysisk lukkes, og elevers literacyudvikling skal styrkes udelukkende via det digitale?

Viden om Literacy nr. 29 udkommer den 17. maj 2021.

 • Bidragsydere

  Morten Tannert & Ulf Dalvad Berthelsen
  Literacy og digitalisering i skolen: et historisk perspektiv

  Stine Engmose
  Undervisningspotentialet i børnestavning med oplæsningsstøtte

  Lise Baun
  Digital og dynamisk tekstskabelse i 1. klasse

  Ditte Vejby Schou
  Fagportalen dansk.gyldendal.dk - En mosaik af forskellige syn på danskundervisning

  Eva Wennås Brante & Anna-Lena Godhe
  Digitala aktiviteter som stöd för literacyutveckling

  Astrid Roe & Marte Blikstad-Balas
  Hva skjer med lese- og skriveopplæringen når elevenes undervisning digitaliseres helt?

  Nina Berg Gøttsche & Katja Sørensen Vilien interviewer Lisbeth Holm, Marie Borregaard Vinther, Viola Heine Sørensen, Maria Lauridsen van der Schaft & Jeppe Bundsgaard
  En samtale om læsning og skrivning med digitale medier

  Lise Dissing Møller, Munib Kardasevic & Rebecca Sørensen
  Når literacies demokratiserer undervisningen

  Thorkild Hanghøj & Peter Heller Lützen
  “Man skal skrive om det, man interesserer sig for” - computerspil som journalistisk emne i dansk

  Tina Thode Hougaard
  Skriver dine elever medialekt? Og hvorfor er det interessant for dig som dansklærer?

  Anne Mangen & Margrethe Sønneland
  Den litterære langlesingens muligheter og utfordringer i digitaliseringens tidsalder

Del siden på email

Du deler et link til siden: Når undervisningen digitaliseres